اطلاعیه تخفیف شهریه
اطلاعيه تخفيف شهريه

 

به اطلاع كليه دانشجويان متقاضي استفاده از تخفيف مي رساند كه اين فرم از تاريخ 98/12/15 لغايت 99/01/30 بابت نيمسال دوم 99-98 روي سايت اصلي دانشگاه مي باشد.

 

 

 

با توجه به زمان بندي فرم تخفيف دانشجو موظف است در موعد مقرر نسبت به تكميل فرم مربوطه و چاپ آن اقدام نمايد و حداكثر تا پايان وقت اداري 99/01/30  همراه با مدارك لازم آن را به خانم يوسفي اتاق 122 واقع در ساختمان اداري طبقه اول تحويل دهد.  

 

 

لازم به تذكر است كه به فرمهاي ناقص و يا فرمهايي كه مدارك لازم را ضميمه نكرده اند تخفيف تعلق نمي گيرد.
 
شرايط تخفيف دانشجويي:
1-ممتازين علمي: ليست اين دسته از دانشجويان از طريق حوزه معاونت آموزشي و پس از تاييد رياست دانشگاه جهت اقدامات بعدي به كميته تخفيفات ارسال مي شود.
2-نفرات برترآزمون سراسري: ليست اين دانشجويان از طريق مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به واحد دانشگاهي ارسال و در كميته تخفيفات مطرح مي گردد.
3-ممتازين ورزشي: ليست اين دانشجويان پس از تاييد سازمان مركزي و اداره تربيت بدني دانشگاه به كميته تخفيفات ارجاع مي شود.
4-قاري و حافظ قرآن كريم: پس از تاييد كانون قرآن و عترت دانشگاه ليست مربوطه جهت انجام به كميته تخفيفات ارجاع مي شود.
5-نفرات برتر مسابقات فرهنگي و هنري:پس از تاييد معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي و تاييد رياست دانشگاه جهت انجام به كميته تخفيفات ارجاع مي شود.
6-باشگاه پژوهشگران جوان: از طريق حوزه معاونت محترم پژوهشي انجام مي گردد.
7-عناوين علمي: از طريق حوزه معاونت محترم پژوهشي انجام مي شود.
8-خانواده هايي كه بيش از يك فرزند در دانشگاه آزاد اسلامي دارند :
اين دانشجويان از تاريخ 98/8/1 لغايت 98/8/30 در نيمسال اول و در نيمسال دوم از تاريخ 98/12/15 لغايت 99/1/30 با مراجعه به سايت و ارائه گواهي اشتغال به تحصيل ساير اعضاء خانواده و كپي شناسنامه فرد دانشجو و عضو ديگر دانشجو در صورت تحت تكفل بودن از تخفيف مربوط به اين بند برخوردار مي شوند.
9- طرح كارآفريني و اشتغالزايي: اين مورد از طريق حوزه معاونت محترم پژوهشي انجام مي شود.
10- بيماران خاص: با ارائه مدارك و مستندات پزشكي و يا معلوليت از سازمانهاي مرتبط و ذيصلاح اقدام مي گردد.
11- دانشجويان كم درآمد: با ارائه مستندات كافي و احراز واجدين توسط كميته تخفيفات انجام مي شود.
12- تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي: پيرو تفاهم نامه منعقد شده با نهادهاي ذيربط انجام مي گردد.
13- دانشجوياني كه در نيم سال دوم 97-98 (از تاريخ 97/7/1 به بعد) ازدواج نموده اند: (مدارك لازم: اصل و كپي سند ازدواج، اصل و كپي شناسنامه ها)
لازم به ذكر است موارد فوق نيازي به مراجعه حضوري نداشته و صرفاً از طريق تكميل فرم مربوطه در سايت حوزه دانشجويي انجام پذير مي باشد.
 
 
 
 
معاونت دانشجويي و فرهنگي
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

 

 
 
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
 
 
 
ورود اعضا
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

Design by: Asgharzadeh & Mehrnazar
Powered by DorsaPortal