وام ضروری
 

وام ضروري

الف - شرايط اخذ وام ضروري

وام ضروري در شرايطي به متقاضي تعلق مي گيرد كه اولاٌ داراي يك سال سابقه رسمي تمام وقت در دانشگاه بوده و ثالثاٌ وام ضروري به دانشگاه بدهكار نباشد.            

 اين وام در چندين مرتبه در طول مدت خدمت پرسنل طبق آخرين بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي و در صورت وجود اعتبار وام دانشگاه و بر اساس اولويت تقاضا به متقاضي تعلق خواهد گرفت .

ب - مدارك وام ضروري

جهت اخذ وام ضروري متقاضي بايد مدارك زير را تهيه نمايد:

1 – ارائه درخواست اخذ وام ضروري در سايت مربوطه

2 – تائيديه كمسيون وام دانشگاه

3 -  پرينت فرم وام ضروري وتكميل به همراه ثبت امضاهاي مربوطه

4 – يك برگ چك با ظهر نويسي ضامن مربوطه جهت ضمانت به مبلغ اصل و سود وام

(وام گيرنده كارمند بايد ضامن كاركنان و وام گيرنده هيات علمي بايد ضامن هيات علمي داشته باشد و ضمانت متقابل ممنوع مي باشد)

وام ضروري مطابق آخرين بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي با نرخ كارمزد 12% براي كاركنان غير عضو هيات علمي و همچنين اعضاء محترم هيات علمي دانشگاه مبلغ 000/000/45 ريال مي باشد . كه حداكثر در چهار سال شمسي قسط بندي خواهد شد و اين در شرايطي است كه سن وام گيرنده از شصت سال و سنوات استخدامي و بيمه اي ايشان از سي سال تجاوز ننمايد.

( لازم به ذكر از كل مبلغ درخواستي توسط متقاضي مبلغ 000/000/1 ريال آن از كارمزد معاف مي باشد)
 
 
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
 
 
 
ورود اعضا
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

Design by: Asgharzadeh & Mehrnazar
Powered by DorsaPortal