وام خرید اتومبیل
 

الف - شرايط اخذ وام اتومبيل

وام اتومبيل در شرايطي به متقاضي تعلق مي گيرد كه اولاٌ متقاضي از اعضاء محترم هيات علمي دانشگاه باشند و ثانياٌ داراي يك سال سابقه رسمي تمام وقت در دانشگاه بوده و ثالثاٌ برگ سبز خودرو خريداري شده كه بنام متقاضي است را به دانشگاه تحويل دهد و بايد به اطلاع برسانيم كه اين سند تا استرداد مبلغ بدهي متقاضي نزد دانشگاه به امانت مي ماند.            

 اين وام تنها يك بار در طول مدت خدمت پرسنل طبق آخرين بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي و در صورت وجود اعتبار وام دانشگاه و بر اساس اولويت تقاضا به متقاضي تعلق خواهد گرفت .

ب - مدارك وام اتومبيل

جهت اخذ وام اتومبيل متقاضي بايد مدارك زير را تهيه نمايد:

1 – ارائه درخواست اخذ وام اتومبيل در سايت مربوطه

2 – تائيديه كمسيون وام دانشگاه

3 -  پرينت فرم وام اتومبيل وتكميل به همراه ثبت امضاهاي مربوطه

4 – ارائه برگ سبز خودرو خريداري شده

5 – يك برگ چك با ظهر نويسي ضامن مربوطه جهت ضمانت به مبلغ اصل و سود وام

(وام گيرنده كارمند بايد ضامن كاركنان و وام گيرنده هيات علمي بايد ضامن هيات علمي داشته باشد و ضمانت متقابل ممنوع مي باشد)

وام اتومبيل مطابق آخرين بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي با نرخ كارمزد 12% براي اعضاء محترم هيات علمي دانشگاه مبلغ 000/000/50 ريال مي باشد . كه حداكثر در پنج سال شمسي قسط بندي خواهد شد و اين در شرايطي است كه سن وام گيرنده از شصت سال و سنوات استخدامي و بيمه اي ايشان از سي سال تجاوز ننمايد.
 
 
 
 
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
 
 
 
ورود اعضا
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

Design by: Asgharzadeh & Mehrnazar
Powered by DorsaPortal