وام تعمیر مسکن
 

 

الف - شرايط اخذ وام تعمير مسكن

وام تعمير مسكن در شرايطي به متقاضي تعلق مي گيرد كه اولاٌ داراي پنچ سال سابقه رسمي تمام وقت در دانشگاه بوده و ثانياٌ سه سال از اخذ وام خريد مسكن ايشان گذشته باشد و ثالثاٌ منزل مسكوني شخصي ايشان داراي هزينه تعمير طبق نظر كارشناس محترم عمراني دانشگاه باشد و چك مربوطه در وجه متقاضي صادر خواهد شد .             

 اين وام تنها يك بار در طول مدت خدمت پرسنل طبق آخرين بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي و در صورت وجود اعتبار وام دانشگاه و بر اساس اولويت تقاضا به متقاضي تعلق خواهد گرفت .

ب - مدارك وام تعمير مسكن

جهت اخذ وام تعمير مسكن متقاضي بايد مدارك زير را تهيه نمايد:

1 – ارائه درخواست اخذ وام تعمير مسكن در سايت مربوطه

2 – تائيديه كمسيون وام دانشگاه

3 -  پرينت فرمهاي وام تعمير مسكن در سه نسخه مشابه وتكميل به همراه ثبت امضاهاي مربوطه

4 – پرينت فرم ارزيابي ملك و تائيديه كارشناس محترم عمراني دانشگاه

5 - يك سري فتوكپي شناسنامه و كارت ملي از متقاضي

8 - يك سري فتوكپي از سند ملك متقاضي وام

9 - يك برگ چك با ظهر نويسي ضامن مربوطه جهت ضمانت به مبلغ اصل و سود وام

 (وام گيرنده كارمند بايد ضامن كاركنان و وام گيرنده هيات علمي بايد ضامن هيات علمي داشته باشد و ضمانت متقابل ممنوع مي باشد)

وام تعمير مسكن مطابق آخرين بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي با نرخ كارمزد 12% براي كاركنان غير عضو هيات علمي و همچنين اعضاء محترم هيات علمي دانشگاه مبلغ 000/000/70 ريال مي باشد . كه حداكثر براي كاركنان غير عضو هيات علمي و همچنين عضو هيات علمي در شش سال شمسي قسط بندي خواهد شد و اين در شرايطي است كه سن وام گيرنده از شصت سال و سنوات استخدامي و بيمه اي ايشان از سي سال تجاوز ننمايد.

 لازم به ذكر است چنانچه وام گيرنده بخواهد اين وام را قبل از وام خريد مسكن اخذ نمايد ديگر نمي تواند وام خريد مسكن و يا وام رهن مسكن از دانشگاه دريافت كند و چنانچه وام رهن مسكن به دانشگاه بدهكار باشد مانده اصل وام رهن از اين وام كسر خواهد شد.


  
 
 
 
 
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
 
 
 
ورود اعضا
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

Design by: Asgharzadeh & Mehrnazar
Powered by DorsaPortal